Pokonywanie barier emocjonalno-społecznych

W ramach naszej działalności prowadzimy zajęcia dla osób, które mają trudności z pokonywaniem barier emocjonalno-społecznych, czyli między innymi:

– Lękiem przed wysokością

– Stresem, stan ciągłego napięcia emocjonalnego

– Depresją i innymi zaburzeniami na tle nerwowym

– Trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych,

– Trudnościami w przestrzeganiu zasad, reguł i norm społecznych,

– Agresją i autoagresją, silną potrzeba rozładowania siły fizycznej

– Niskim poczuciem własnej wartości, brakiem wiary we własne siły, poczucie bezradności,

– Brakiem empatii, umiejętności współpracy w grupie,

– Problemami emocjonalno-społeczne wynikające z trudnych doświadczeń życiowych (np. dzieci i młodzież z domów dziecka, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo-resocjalizacyjnych)

 

 

Na zajęciach zawsze stawiamy na 100% bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu

Asekuracji górnej, dzięki której wspinacz nie opada w dół

Praca z wykwalifikowanym instruktorem

Instruktor może również w każdym momencie podejść do swojego podopiecznego.

Używamy tylko atestowanego, w pełni bezpiecznego sprzętu wspinaczkowego

a dodatkowo przeżyjesz super przygodę – wspinaczka w sama w sobie daje dużo satysfakcji, a możliwość wyjazdu w naturalne skałki gwarantuje niezapomniane przeżycia

Zajęcia odbywają się indywidualnie    lub grupowo  

*

Kontakt

Miłosz Nycz